Rychle a kvalitne chudnutie!!!

Informácie na chudnutie

 

Nadváha alebo obezita je aktuálnym celosvetovým problémom. čím ďalej, tým viac ľudí má sklony k tomuto ochoreniu. Podla posledných výskumov sa jedná skutočne o ochorenie - je dokázané, že nadmerná váha podstatne zvyšuje riziko ochorení srdca, kôrnatenia tepien, cukrovky, zhubných ochorení, ochorení pohybového aparátu a pod. Preto nie je dobré tento problém ignorovať. Základnou liečbou nadváhy či prípadnej obezity je práve Redukčná diéta.Redukcia váhy o 5 -10 %, zníži napríklad v priemere výskyt chorôb kardiovaskulárneho systému o 20 %.

Zdravé chudnutie znamená zníženie váhy o 2 - 4 kg za mesiac = zníženie príjmu energie o 500 - 1000 Kcal za deň. Samozrejme chudnúť sa dá aj rýchlejšie, ale nič sa nemá preháňať. Pokiaľ chcete chudnúť rýchlejšie, tak za mesiac sa dá ešte tolerovať zníženie denného prívodu energie o 1000 - 1500 Kcal - teda vlastný príjem by mal byt cca 1000 Kcal za deň. Samozrejme chudnutie neznamená iba počítanie kalórií. Veľmi dôležité je zmeniť svoje doterajšie stravovacie návyky. Zbytočne sa neprejedať a nepoužívať jedlo ako prostriedok na ukľudnenie.

Fotogaléria: Úvodná stránka

/album/fotogaleria-uvodna-stranka1/imagesca17bmll-jpg1/

Fotogaléria: Úvodná stránka

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/kokot-jpg/
/album/fotogaleria-uvodna-stranka/kokot2-jpg/

 

Adipex retard je prípravok (anorektikum), ktorý tlmí nadmernú chuť k jedlu. Potláča pocit hladu, a tým uľahčuje udržiavanie diétnych obmedzení a pokles telesnej hmotnosti.
  Liečivo fentermín je viazaná vo forme polystyrolsulofnátu, z ktorého sa postupne v tele uvoľňuje. Pomalé uvoľňovanie liečiva za následok neprerušovaný anorektický účinok trvajúci najmenej 8 hodín.
  Adipex retard je určený na podpornú liečbu pri diéte u pacientov s obezitou a body mass indexom (BMI) 30 a vyšším, u ktorých samotná redukčná diéta nestačí k zníženiu telesnej hmotnosti

Výrobca lieku
 
Gerot Pharmazeutika GmbH, Viedeň, Rakúsko.

Účinná liečivo
 
Liečivo je Phenterminum resinatum. Každá kapsula obsahuje 75 mg Phenterminum resinatum, čo zodpovedá 15 mg Fentermín.

Pomocné látky
Žltý vosk, hydrogenovaný sójový olej, čiastočne hydrogenovaný sójový olej, hydrogenovaný rastlinný olej, sójový lecitín, želatína, glycerol 85%, sorbitol 70% nekryštalizujúci, sodná soľ propylparabénu, sodná soľ etylparaben, oxid titaničitý, ricínoleoylmakrogol-1750-glycerol, chinolínová žlť, oranžová žlť, homovanilin, metoxyacetofenon.

Použitie lieku
 
Adipex retard je prípravok (anorektikum), ktorý tlmí nadmernú chuť k jedlu. Potláča pocit hladu, a tým uľahčuje udržiavanie diétnych obmedzení a pokles telesnej hmotnosti.
 
Liečivo fentermín je viazaná vo forme polystyrolsulofnátu, z ktorého sa postupne v tele uvoľňuje. Pomalé uvoľňovanie liečiva má za následok neprerušovaný anorektický účinok trvajúci najmenej 8 hodín.
 
Adipex retard je určený na podpornú liečbu pri diéte u pacientov s obezitou a body mass indexom (BMI) 30 a vyšším, u ktorých samotná redukčná diéta nestačí na zníženie telesnej hmotnosti.

 
 

Kontraindikácie

Skôr, než začnete Adipex retard užívať
 
Neužívajte Adipex retard, ak:
    
- Ste precitlivený (alergický) na liečivo alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku;
    
- Máte pľúcnej arteriálnej hypertenzii (ochorenie dýchacích ciest postihujúce cievy v pľúcach);
    
- Máte veľmi vysoký krvný tlak;
    
- V súčasnosti alebo v minulosti ste mal (a) ochorenie srdca, ciev alebo mozgu;
    
- Máte zvýšenú funkciu štítnej žľazy, feochromocytóm (nádor drene nadobličiek), glaukóm (zelený zákal),

       
ochorenie obličiek;
    
- V súčasnosti alebo v minulosti ste prekonali (a) duševné ochorenie, vrátane anorexie a depresie;
    
- Máte sklon k zneužívaniu látok alebo nadmerne pijete alkohol;
    
- Ste stará osoba alebo naopak chcete podávať liek dieťaťu do 12 rokov.
 
Adipex retard sa nesmie užívať súčasne s inými liekmi potlačujúcimi chuť k jedlu. Neužívajte s inhibítormi MAO (niektoré lieky proti depresii) a 14 dní po ukončení ich užívania.

Upozornenie
 
Celkom ojedinele, najmä po rýchlom úbytku hmotnosti, sa môžu objaviť srdcové alebo mozgovej príhody. U pacientov s ochorením ciev je potrebné zabezpečiť pozvoľný pokles telesnej hmotnosti. Tento liek by nemal byť predpisovať pacientom, ktorí trpia alebo predtým trpeli ochorením srdca, ciev alebo mozgu.
 
U niektorých pacientov, ktorí dostávali anorektiká tohto typu, boli zaznamenané prípady závažnej pľúcnej hypertenzie.
 
Vzhľadom k tomuto vzácnemu, ale závažnému riziku je potrebné zdôrazniť, že:
    
- Musí byť dodržaná indikácia a dĺžka liečby;
    
- Liečba dlhšia ako 3 mesiace a BMI> 30 kg/m2 zvyšuje riziko pľúcnej hypertenzie;
    
- Počiatok alebo zhoršenie námahovej dýchavičnosti naznačuje možnosť vzniku pľúcnej hypertenzie.
 
Pokiaľ sa tieto ťažkosti objavia, je potrebné prerušiť liečbu a okamžite vyhľadať lekára.
 
Pred začatím liečby musia byť vylúčené sekundárne organické príčiny obezity.
 
Liečba obezity by mala zahŕňať diétne, liečebné a psychoterapeutickej metódy.
 
Zvýšená opatrnosť je nutná u pacientov s epilepsiou.
 
Pri dlhodobej liečbe môže dôjsť k vzniku tolerancie a liekovej závislosti.
 
Okuda dôjde počas užívania tohto lieku k otehotneniu alebo sa objavia nežiaduce účinky, informujte o tom svojho ošetrujúceho lekára.
 
Užívanie s jedlom a nápojmi:
 
Počas liečby týmto liekom nepite alkoholické nápoje.

Vedenie vozidla a obsluha strojov: Liek môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť, koordináciu pohybov a rýchle rozhodovanie (napr. vedenie motorových vozidiel, obsluha strojov, práca vo výškach). Túto činnosť by ste mali vykonávať iba na základe výslovného súhlasu lekára. Dôležité informácie o niektorých zložkách adipex retard: Adipex retard obsahuje ako pomocnú látku oranžovú žlť (azobarvovo). Tá môže spôsobiť alergickú reakciu zvlášť záchvat prieduškovej astmy. Alergická reakcia je častejšia u pacientov so známou precitlivenosťou na kyselinu acetylsalicylovú.
 
Adipex retard obsahuje ako pomocnú látku ricínoleoylmakrogol-1750-glycerol. Tá môže vo vyšších dávkach spôsobiť nevoľnosť, zvracanie, koliku a ťažké hnačky. Liek sa nesmie užívať pri črevnej nepriechodnosti.
 
Parabény obsiahnuté v prípravku môžu zriedkavo spôsobiť žihľavku alebo záchvatové zúženie priedušiek.
  

Nežiaduce účinky lieku
 
Tak ako všetky lieky, môže mať aj Adipex retard nežiaduce účinky.
 
Liek je obvykle dobre znášaný, ale môžu sa objaviť závraty, bolesti hlavy, nespavosť, nervozita, popudlivosť, sucho v ústach, poruchy chuti, zvracanie, zápcha alebo hnačka. Ďalej sa môžu objaviť bolesti na hrudníku, poruchy sexuálnych funkcií, poruchy močenia a ojedinele kožné vyrážky. Pri užívaní dlhšom ako 3 mesiace je možný vznik srdcových ochorení a liekovej závislosti. Pri prípadnom výskyte nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií sa o ďalšom užívaní lieku poraďte s lekárom. U niektorých pacientov, ktorí boli liečení liekmi potláčajúcimi chuť k jedlu, bol vo výnimočných prípadoch zaznamenaný vznik pľúcnej hypertenzie. Ak sa u Vás objavia akékoľvek dýchacie ťažkosti, vyhľadajte okamžite lekára.
 
Ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi

Interakcie s inými liečivami
 
Účinky adipex retard a účinky iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. Váš lekár by preto mal byť informovaný o všetkých liekoch, ktoré v súčasnej dobe užívate, a to na lekársky predpis aj bez neho. Kým začnete súčasne s užívaním adipex retard užívať nejaký voľnopredajný liek, poraďte sa so svojím ošetrujúcim lekárom.
 
Niektoré voľnopredajné lieky, ktoré sú určené na liečbu kašľa, prechladnutia, chrípky alebo prieduškovej astmy, môžu zvyšovať nežiaduce účinky lieku adipex retard. Účinok adipex retard je zvyšovaný súčasne užívanými liekmi, ktoré povzbudzujú mozgovú činnosť, alkoholom a kofeínom. Mnoho liekov, ktoré sa používajú na liečbu depresie alebo iných psychiatrických ochorení, znižuje účinok Adiperu retard.
 
Adipex retard sa nesmie užívať súčasne s inými liekmi potlačujúcimi chuť k jedlu. Neužívajte s inhibítormi MAO (niektoré lieky proti depresii) a 14 dní po ukončení ich užívania. Adipex retard znižuje účinok liekov používaných na liečbu vysokého krvného tlaku.
 
Pred chirurgickým zákrokom upozornite lekára, že užívate adipex retard, pretože pri použití inhalačných anestetík (lieky určené k narkóze) sa môžu objaviť nepravidelnosti tepu.

Pokyny pre tehotné a dojčiace ženy
 
Poráč sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek. Adipex retard sa nesmie užívať v prvej tretine tehotenstva. Iba zo zvlášť závažných dôvodov užívajú liek ženy v druhej a tretej tretine tehotenstva.
 
Ak pri užívaní tohto lieku dôjde k otehotneniu, poraďte sa ihneď s lekárom.
 
Dojčenie:
 
Poráč sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek. Adipex retard nesmú užívať dojčiace ženy.
   
 
 


Dávkovanie
 
Obvykle sa užíva 1 kapsula denne pri raňajkách. Kapsuly sa užívajú nerozhryzené a zapijú sa dostatočným množstvom tekutiny.
 
Vo výnimočných prípadoch môže lekár dávku zvýšiť na 2 kapsuly denne.
Prípravok sa neužíva večer, pretože liečivo môže spôsobiť nervozitu a nespavosť.
 
Dĺžka liečby:
 
Liečba zvyčajne trvá 4-6 týždňov a nemala by prekročiť 3 mesiace.
 
Pokiaľ je plánovaná ďalšia liečba, je možné ju zopakovať až po prestávke, ktorá je rovnako dlhá, ako bola predchádzajúca doba liečby.
 
Súčasne s užívaním adipex retard je potrebné dodržiavať podľa odporúčania lekára diétny režim a zvýšiť telesnú aktivitu. Zníženie telesnej hmotnosti je väčšie, ak dávate prednosť potravinám s nízkou energetickou hodnotou (chudé mäso, ovocie, zelenina) a obmedzíte potraviny obsahujúce tuky a sacharidy (cukor, múka, zemiaky). Po ukončení liečby by sa mala nízkokalorická diéta dodržiavať ešte 6 týždňov.
  

Predávkovanie
 
Ak užijete (a) viac adipex retard, ako ste mali (a):
 
Ak užijete (a) viac kapsúl, alebo prípravok požilo dieťa, ihneď vyhľadajte lekára. Predávkovanie sa prejavuje nepokojom, zvracaním, horúčkou, triaškou, halucináciami, poruchami srdcového rytmu a dýchania, kŕčmi aj bezvedomím.

Upozornenie
 
Ak zabudnete (a) užiť Adipex retard:
 
Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili (a) vynechanú dávku.

Uchovávanie lieku
 
Uchovávajte pri teplote do 25 st. C, chráňte pred svetlom.

Informácie pre pacienta
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete tento liek užívať.
    
- Ponechajte si písomnú informáciu pre prípad, že si ju budete potrebovať znova prečítať.
    
- Ak máte prípadne ďalšie otázky, spýtajte sa, prosím, na svojho lekára alebo lekárnika.
    
- Tento liek bol predpísaný vám, a preto ho nedávajte žiadnej ďalšej osobe. Môže mu uškodiť, dokonca aj

       
vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

  


Varovanie

Nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti, ktorá je uvedená na obale. Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. BaleníJedno balenie prípravku obsahuje 30 alebo 100 kapsúl.

Vyhľadávanie

Kontakt

ADIPEX RETARD
Bratislava